V Jaroszowski Marszobieg Przełajowy

Wielopokoleniowa integracja sportowa, dla każdego coś fajnego – tego małego i nieco starszego. Zapraszamy do Jaroszowa. Linki do wydarzenia na FB w menu. Gorąco zapraszamy
Poniżej zamieszczamy REGULAMIN
V JAROSZOWSKI MARSZOBIEG PRZEŁAJOWY
JAROSZÓW 07.10.2017 r.
I. Cele:
• Popularyzacja biegów i marszu jako najprostszej formy ruchu;
• Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz współzawodnictwa sportowego;
• Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców Jaroszowa;
• Promocja miejscowości Jaroszów oraz Gminy Strzegom.
II. Organizator:
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie
III. Termin i miejsce zawodów: 
• Zawody odbędą się dnia 07.10.2017 r.
• Biuro zawodów oraz starty do biegów odbędą się na Orliku w Jaroszowie.
IV. Trasa i dystans:
• Biegi i marsz nordic walking odbędą się po drogach polnych na dystansach: marsz około 2,5 km, bieg około 4,2 km.
• Dystanse dla dzieci i młodzieży:
– Przedszkolaki (rocznik 2011 i młodsi) – ok. 150m
– D1 (rocznik 2008 – 2010) – ok. 400 m
– D2 (rocznik 2005 – 2007) – ok. 600 m
– D3 (rocznik 2002 – 2004) – ok. 800m
V. Warunki uczestnictwa:
• Udział w Marszobiegu jest BEZPŁATNY.
• W biegach dziecięcych mogą brać udział dzieci przynależne do odpowiednich kategorii wiekowych za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna .
• Uczestnikiem biegu głównego może zostać każda osoba, która do dnia 31 grudnia 2017 ukończy 16 lat (rocznik 2001). Warunkiem wzięcia udziału w biegu głównym jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu głównym
na własną odpowiedzialność.
• W przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic lub pełnoprawny opiekun.
VI. Zapisy.
Zapisu do biegu należy dokonać elektronicznie na stronie www.super-sport.com.pl Możliwe będą zapisy w w biurze zawodów w dniu biegu, jednak Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń (numer startowy, medal na mecie). Biuro zawodów znajdować się będzie w miejscu startu (boisko Orlik).
VII. Program imprezy:
• od 9:00 do 10:15 weryfikacja zgłoszeń elektronicznych i nowe zapisy
• 10.30 – otwarcie zawodów
• 10.45 – wspólna rozgrzewka przedbiegowa
• 11:00 start do biegu dzieci Przedszkolaki – ok.150m
• 11:10 start do biegu dzieci D1 – ok. 400m
• 11:30 start do biegu dzieci D2 – ok. 600m
• 11:40 start do biegu młodzież D3 – ok. 800m
• 12:00 START DO BIEGU GŁÓWNEGO OKOŁO 4,2 KM
• 12.05 start Nordic Walking
• Od 13:00 nagradzanie poszczególnych kategorii wiekowych
• Po dekoracjach losowanie nagród dla wszystkich uczestników biegów
Biegi odbywać się będą systemem kroczącym, nieznacznej zmianie może ulec plan minutowy imprezy.
VIII.KLASYFIKACJA wiekowa biegu głównego
Kategorie wiekowe kobiet
K1 16 – 35 lat ( rocznik 2001 – 1982)
K2 36 lat i starsze ( rocznik 1981 i starsi)
Kategorie wiekowe mężczyzn
M1 16 – 35 lat ( rocznik 2001 – 1982)
M2 36 lat i starsi ( rocznik 1981 i starsi)
Kategorie Nordic Walking
Kategoria generalna kobiet i mężczyzn.
IX. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy Marszobiegu otrzymają okolicznościowe medale, które będą wręczane podczas dekoracji poszczególnych kategorii wiekowych.
Inne nagrody uzależnione od pozyskania fundatorów nagród.
X. Uwagi końcowe
• INFORMACJE dotyczące imprezy można uzyskać pod numerem telefonu 607042832 – Justyna Fedyczkowska
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
• Uczestnicy Biegu oraz marszu Nordic Walking są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych oraz przepisów PZLA.
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników biegu najpóźniej przed startem. Udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
• Zawodnicy startujący w biegach dla najmłodszych startują za zgodą rodziców lub opiekunów.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
W imieniu Organizatorów – Edward Fedyczkowski (tel. 605416240)