Trasa Biegu 2022

Trasa Biegu głównego: Rynek – T.Kościuszki – Legnicka – ścieżka pieszo-rowerowa do m.Wieśnica i z powrotem – T.Kościuszki – Kamienna – Krótka – Rynek.

TRASA BIEGU STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM
PROFIL TRASY